ZOEKEN:

Nieuws

vmbo-cijfers 2018, o.a. instroomcijfers

19 januari 2019
vmbo-cijfers 2018, o.a. instroomcijfers

De instroom in het 3e leerjaarVO (PrO; VMBO; Havo/VWO) is in 2018 sterker gedaald dan op enig moment in de voorgaande 10 jaar: 4.695 leerlingen minder dan in het 3e leerjaar 2017 (-2,2%). De krimp is op elk niveau zichtbaar, maar het beroepsgerichte VMBO laat naar verhouding veruit de grootste terugval zien (-3,8%).

Het aandeel Havo/VWO komt neer op 46,6% (vorg jaar 46,2%). Beroepsgericht VMBO krimpt van 32% naar 31,5%.

Bij de nieuwe profielen hebben alleen BWI (+167) en PIE (+9) extra leerlingen aangetrokken, de overige profielen krimpen in meerof mindere mate. In de genoemde aantallen zijn alle vormen van voortgezet onderwijs meegenomen, inclusief VAVO. De oude afdelings-en intrasectorale programma's zijn omgerekend naar profielen. De 299 leerlingen die in de TL een Beroepsroute volgen, zijn meegeteld bij de betreffende routes.

VO Leerlinginstroom 2009-2018

VMBO Sectoren 2004-2018

VMBO Leerwegen 2004-2018

Alle nieuws items