ZOEKEN:

Nieuws

12 maart in Bunnik: Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

16 januari 2019
12 maart in Bunnik: Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019

Op 12 maart aanstaande geven CvTE, Cito en SPV informatie over het komende CSPE. Naast het examen zelf staat de organisatie van de CSPE’s centraal. Onder het motto ‘leren van elkaar’ kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen. Natuurlijk worden de grijze vlekken examens besproken en komt aan de orde hoe het examen het best georganiseerd kan worden (wat mag en wat kan).

Bijna het gehele programma wordt 2 keer aangeboden, één keer in de ochtend en éen keer in de middag. Er zijn sessies voor alle profielen (met uitzondering van Maritiem en techniek) en er is een vakoverstijgende bijeenkomst voor examensecretarissen/docenten die vooral belast zijn met de organisatie van het examen. Let op: in de middag is de sessie rond D&P vooral bedoeld voor docenten die dit profiel in de GL aanbieden.

Programma
Het programma loopt in de ochtend van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur en in de middag van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur. U kiest óf voor het ochtend- óf voor het middagprogramma. Er is géén plenair deel. Voor een lunch wordt gezorgd.

Meer informatie:
https://nieuwvmbo.nl/bijeenkomsten/voorlichtingsbijeenkomst-cspe-2019

Alle nieuws items