ZOEKEN:

Nieuws

Aanpassingen Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO (lesbevoegdheid keuzevakken)

20 december 2018
Aanpassingen Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO (lesbevoegdheid keuzevakken)

De regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

De bevoegdheid voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo wordt als volgt geregeld. Aangezien ieder keuzevak inhoudelijk samenhangt met één of meerdere van de profielen is ervoor gekozen om de keuzevakken inhoudelijk te koppelen aan de bijbehorende profielvakken en daarmee de bevoegdheid te regelen. Dit betekent dat leraren die bevoegd zijn voor een profielvak ook bevoegd zijn voor de bijbehorende keuzevakken. Om de bevoegdheid voor de keuzevakken zo snel als mogelijk te regelen heeft OCW besloten om tussentijds, per 1 januari 2019, een extra conversietabel, uit te brengen.

In de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO is per 1 januari 2019 een aparte tabel opgenomen met de keuzevakken en hun indeling naar de profielvakken. Een aantal keuzevakken is gekoppeld aan meerdere profielen. Een voorbeeld hiervan is het keuzevak presentatie en styling. Dit keuzevak is zowel bij het profielvak Economie en Ondernemen (E&O) als bij het profielvak Dienstverlening en Producten (D&P) ingedeeld. Dat betekent dat zowel een leraar E&O als een leraar D&P bevoegd is om het keuzevak presentatie en styling te geven.

Lesbevoegdheid keuzevakken profiel Economie en Ondernemen:
- marketing

- office management

- distributie

- financieel en administratief beheer

- ondernemen

- internationale handel

- webshop

- presentatie en styling

- mode en design

- dienstverlening in de haven

- opslag en overslag in de haven

- stuwadoor en vorkheftruck

- ladingadministratie in de haven

- expediteur, luchtvaart en douane

- cargadoor

- operationele magazijn-werkzaamheden

- modetechniek

- internationale handel

Klik in deze zin voor voor meer informatie.