ZOEKEN:

Nieuws

Website www.retailqf.nl gelanceerd!

9 december 2018
Website www.retailqf.nl gelanceerd!

Op 6 december 2018 is de website www.retailqf.nl met vernieuwde beroepscompetentieprofielen in de retail gelanceerd. De beroepscompetentieprofielen geven een passend beeld van de beroepen in de retailsector van vandaag. Het zijn door de branche gedragen beschrijvingen van rollen, verantwoordelijkheden en competenties. De profielen zijn te beschouwen als handvatten voor opleiding, training en carrièremogelijkheden voor medewerkers in de retail. De profielen, met daaronder de rollen die werknemers kunnen vervullen, zijn geplaatst in een Retail Qualification Framework (RQF).


De beroepsbeschrijvingen op de RQF-site zijn geen ‘statische’ documenten. De ontwikkelaars van KCH hebben gekozen voor een flexibele systematiek waarbij rollen en competenties worden beschreven. Niet iedere medewerker zal steeds alle rollen vervullen. Rollen worden verdeeld binnen een team of mogelijk uitbesteed.

Op de website www.retailqf.nl kan feedback worden gegeven, van belang om  de profielen actueel te houden en aan te vullen.

Alle nieuws items