ZOEKEN:

Nieuws

Initiatiefwetsvoorstel voor afschaffen lerarenregister ingediend

7 december 2018
Initiatiefwetsvoorstel voor afschaffen lerarenregister ingediend

Zie https://www.vo-raad.nl/nieuws/initiatiefwetsvoorstel-voor-afschaffen-lerarenregister-ingediend


De Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) hebben een wetsvoorstel ingediend om het lerarenregister, het registervoorportaal en het professioneel statuut af te schaffen. Het initiatiefwetsvoorstel ligt nu ter consultatie voor en burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen hun ideeën hierover kenbaar maken. Het wetsvoorstel ligt inhoudelijk in lijn met het standpunt van de VO-raad en de andere sectorraden.


Het initiatiefwetsvoorstel ligt in lijn met eerdere kritische analyses over het lerarenregister en met de oproep van de sectorraden aan de minister om de verplichte levering van lerarengegevens door schoolbesturen voor een lerarenregister te heroverwegen.

Internetconsultatie

Het wetsvoorstel en de toelichting zijn te vinden via de internetconsultatie. Tot 1 januari 2019 kan iedereen op de internetconsultatie reageren.

Zie https://www.vo-raad.nl/nieuws/initiatiefwetsvoorstel-voor-afschaffen-lerarenregister-ingediend

Alle nieuws items