ZOEKEN:

Nieuws

Van zes naar twaalf scholen in de pilot 10-14-onderwijs

3 december 2018
Van zes naar twaalf scholen in de pilot 10-14-onderwijs

'10-14 onderwijs' wordt als manier gezien om de overgang po-vo voor leerlingen te versoepelen en kansenongelijkheid tegen te gaan. Binnen zogenaamde '10-14 scholen’ worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het vo. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute, met veel aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling.


Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor het vo wordt gemaakt. Dit kan met name leerlingen helpen bij wie aan het eind van de basisschool nog twijfel bestaat over de meest passende onderwijssoort of die dan nog wat onderwijsachterstand hebben. Het kan zo bijvoorbeeld een oplossing zijn voor kinderen van laagopgeleide ouders, die in groep acht nu niet altijd een passend advies krijgen. Daarnaast kan het ook geschikt zijn voor leerlingen die qua ontwikkeling nog niet helemaal toe zijn aan de overstap, of die in groep 7 of 8 toe al zijn aan extra uitdaging en al vo-vakken willen volgen.

Lees via https://www.vo-raad.nl/nieuws/pilot-10-14-onderwijs-opengesteld-voor-meer-scholen het gehele artikel van de VO-raad.

Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/10-14-onderwijs naar onder andere de deelnemende scholen en een brief aan de Tweede Kamer.

Alle nieuws items