ZOEKEN:

Nieuws

April: uitnodiging toekomstverkenning bevoegdheden VO in de vorm van PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift)

9 februari 2019
April: uitnodiging toekomstverkenning bevoegdheden VO in de vorm van PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift)

OCW is een toekomstverkenning rond bevoegdheden VO gestart. Hierbij zijn allerlei partijen betrokken, waaronder SPV. Mede naar aanleiding van de motie Rog waarin een vraag naar onderzoek naar de mogelijkheid voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo te werken met een PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift). De toekomstverkenning start met de beroepsgerichte programma’s van het vmbo.

In april zijn er 3 ontwerpsessies waarvoor jullie van harte uitgenodigd worden. Voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo is het van belang dat mensen met kennis van zaken deelnemen aan de ontwerpsessies, een beroepsgericht programma is immers iets heel anders dan een avo-vak.

De ontwerpsessies beroepsgerichte vakken in het vmbo * zijn gepland op:
- Donderdag 4 april, 13.00 – 17.00 uur in Utrecht , brainstormsessie
- Donderdag 11 april, 13.00 – 17.00 uur in Utrecht
- Donderdag 18 april, 13.00 – 17.00 uur in Utrecht
 * precieze tijdsblok en locatie volg.

Voor deze drie O&O-sessies geldt dat OCW in elk geval graag gebruik wil maken van expertise van:
- leraren in beroepsgerichte vakken (alle profielen),
- schoolleiders vmbo-scholen (of breder),
- lerarenopleiders beroepsgerichte vakken (alle profielen),
- Platforms beroepsgericht vmbo (alle profielen),
- experts uit het MBO die iets kunnen vertellen over het PDG vs. tweedegraads bevoegdheid.

In elk geval zal in de brainstormsessie op 4 april de vraag centraal staan wat voor onderwijsprofessionals er nodig zijn in de beroepsgerichte vakken in het vmbo, ten einde daar de kwaliteit van onderwijs te kunnen bereiken die we willen. Wat moeten deze onderwijsprofessionals kennen en kunnen om te voorzien in de behoefte van de doelgroep, te voldoen aan de vakinhoudelijke eisen en een goede doorlopende leerlijn naar het mbo te kunnen bieden? In de vervolgbijeenkomsten verwacht ik dat we met meer gerichte vragen kunnen komen, gevoed door de input tijdens die brainstorm. NB: het gaat hierbij dus niet om AVO-vakken in de bovenbouw van het vmbo bb en kb.

Aanmelden voor een of meer sessies kan door een mail te sturen naar Jenny Tan van OCW (jenny.tan@minocw.nl). Via OCW worden de uitnodigingen verstuurd.

Alle nieuws items