ZOEKEN:

Nieuws

Inzicht in resultaten CSPE Economie en Ondernemen 2018?

19 oktober 2018
Inzicht in resultaten CSPE Economie en Ondernemen 2018?

Het Cito maakt elk jaar examenverslagen. Deze verslagen van de examencampagne geven inzicht in de:
- aantallen kandidaten
- productie van de examens
- verzameling van afnamegegevens en de normering.
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/tools-en-expertise/examenverslagen/examenverslag-2018/verslag-examencampagne-2018


Resultaten per schooltype/leerweg

Per schooltype vind je een overzicht van de landelijke resultaten.
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/tools-en-expertise/examenverslagen/examenverslag-2018/resultaten-per-schooltype-2018


Resultaten per examen

Met deze Excel-applicatie bekijk je de resultaten van een of meer geselecteerde examens.
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/tools-en-expertise/examenverslagen/examenverslag-2018/resultaten-per-examen-2018


Betekenis geven aan cijfers

Deze Excel-applicatie geeft per examen informatie over de exactheid van een cijfer en de relatieve positie binnen de landelijke steekproef.
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/tools-en-expertise/examenverslagen/examenverslag-2018/betekenis-cijfers-2018


Waardering per examen
Onderdeel dat per examen de resultaten meldt van een korte enquête onder examinatoren.
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/tools-en-expertise/examenverslagen/examenverslag-2018/waardering-per-examen-2018