ZOEKEN:

Nieuws

Inzicht gewenst in minitoetsen?

18 oktober 2018
Inzicht gewenst in minitoetsen?

Zie https://www.platformvmboeo.nl/nieuw-vmbo-eo/centraal-examen en natuurlijk de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Direct nadat de kandidaat de minitoets heeft gemaakt, kan de afnameleider in een rapport zien hoe de kandidaat per vraag heeft gescoord. Nadat de afname is afgesloten, is inzage in het werk mogelijk via de inzagefunctionaliteit, waartoe de docent toegang verkrijgt via de afnameplanner/examensecretaris.

Alle nieuws items