ZOEKEN:

Nieuws

Examenmateriaal CE's 2018-2017-2016 om te oefenen

17 oktober 2018
Examenmateriaal CE's 2018-2017-2016 om te oefenen

In opdracht van het ministerie van OCW maakt het Cito al jarenlang de centrale examens voor vmbo, havo en vwo. Al dat examenmateriaal is ontsloten. Het maken van een oud examen kan namelijk helpen bij voorbereidingen op de examens die nog gaan komen. En met de oefenantwoorden is het mogelijk de resultaten na te kijken, inclusief de officiële antwoorden én normering.
https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examenmateriaal-om-te-oefenen

Meer willen weten over examaminering in het vmbo? Zie https://www.platformvmboeo.nl/nieuw-vmbo-eo, en natuurlijk ook de websites van het College voor Toetsen en Examens en het Cito! 

Alle nieuws items