ZOEKEN:

Nieuws

Geen bezuiniging op subsidie Praktijkleren

26 september 2018
Geen bezuiniging op subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:
•kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is
•studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
•wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

Naast blijdschap over het terugdraaien van de bezuiniging blijven de zorgen over de toekomst van de subsidie praktijkleren. De minister heeft de subsidieregeling voor slechts één jaar verlengd tot 2019 en het maximale subsidiebedrag per leerbaan bijgesteld van € 2.700 naar € 2.500. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven willen meer zekerheid voor leerbedrijven en studenten voor de vaak meerjarige opleidingstrajecten. Zij vragen de minister van OCW dan ook om de subsidieregeling te verlengen met meerdere jaren en te voorzien in een toereikend budget gezien de toenemende aantallen bbl-studenten.