ZOEKEN:

Nieuws

Brief minister OCW over doorlopende leerlijn vmbo - mbo

7 juni 2018
Brief minister OCW over doorlopende leerlijn vmbo - mbo

De samenwerking in de regio tussen vmbo en mbo moet verder geïntensiveerd worden. Over twee jaar moet in iedere regio een doorlopende leerlijn vmbo-mbo beschikbaar zijn. Door grote veranderingen in de arbeidsmarkt en demografische krimp is het volgens het kabinet meer dan ooit noodzakelijk dat vmbo-scholen en mbo-instellingen in de regio nauw gaan samenwerken. Het kabinet gaat deze samenwerking, die al veel langer mogelijk is, verder stimuleren. Het is volgens minister Van Engelshoven noodzakelijk ‘dat regio’s in beweging komen’.

Lees het gehele bericht via http://mbo-today.nl/kabinet-wil-samenwerking-vmbo-mbo-verplichten.

Lees hier de Kamerbrief 'Programma ter versterking van het beroepsonderwijs vmbo - mbo' van de minister aan de Tweede Kamer.

Alle nieuws items