ZOEKEN:

Nieuws

Curriculum.nu

25 maart 2018
Curriculum.nu


Er buigen zich 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Op vrijdag 15 december 2017 kwamen de negen ontwikkelteams, zie https://curriculum.nu/ontwikkelteams, voor het eerst bij elkaar. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd.

Voor 9 leergebieden: Digitale geletterdheid, Engels/ moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen/ wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. 

De ontwikkelteams werken aan de zogenoemde ‘bouwstenen’ van een leergebied. De teams beschrijven op hoofdlijnen wat leerlingen moeten kennen en kunnen in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs. Hierbij houden zij rekening met verschillende niveaus en de afstemming met het voorschoolse onderwijs en het vervolgonderwijs. De teams komen bij elkaar in vier ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en februari 2019. Tussen de ontwikkelsessies hebben de teams contact met de ontwikkelscholen om ideeën te toetsen en feedback te ontvangen. Ook verzamelen de teams feedback onder vakverenigingen en andere netwerken, vervolgonderwijs, belanghebbenden en belangstellenden. Afhankelijk van de behoeften kunnen de teams verschillende inzichten en experts betrekken. Denk aan vakverenigingen, bedrijfsleven en wetenschap.