Scroll

Landelijke dag Economie & Ondernemen – 23 november 2023

Op donderdag 23 november 2023 organiseert Platform E&O in samenwerking met SLO, CvTE en Cito een landelijke dag waarop het nieuwe programma Economie & Ondernemen centraal staat. Aan de orde komen het nieuwe examenprogramma, de nieuwe syllabus, nieuwe methodes van de uitgevers, ervaringen van de pilotscholen: alles wat u nodig heeft om goed beslagen het volgend schooljaar in te gaan.

 

Programma

10.30 uur: Inloop, bezoeken stands
11.00 uur: Plenair deel I o.a. toekomstverkenning dagvoorzitter en spreker Tom Kikkert, toelichting SLO en CvTE op de vernieuwing, ervaringen van 2 pilotscholen
12.30 uur: Pitches van een aantal standhouders
12.50 uur: Uitgebreide netwerklunch, bezoeken stands (+ “special guest”)
13.50 uur: Toelichting Cito op examinering
14.00 uur: Plenair deel II, ervaringen van 2 pilotscholen
14.40 uur: interactie met pilotscholen, SLO, Cito
15.00 uur: netwerkborrel, bezoeken stands + bijeenkomst Cito
met pilotscholen

 

Bestemd voor:

– alle docenten vmbo E&O
– pilotscholen vernieuwing E&O
– teamcoördinatoren, schoolleiders vmbo E&O
– leden van de Vecon
– educatieve uitgeverijen
– E&O-ondersteunende en begeleidende organisaties