ZOEKEN:

Nieuws

SPV-publicatie: 'Het vmbo en zijn leerlingen'

8 maart 2018
SPV-publicatie: 'Het vmbo en zijn leerlingen'

Het vmbo is een verzamelnaam voor vier officiële leerwegen, die in allerlei variaties aangeboden worden aan een zeer diverse groep leerlingen. Deze groep leerlingen vormt ruim 50% van het aantal leerlingen dat in het voortgezet onderwijs zit.


In dit boekje wordt aandacht besteed aan het vmbo en zijn leerlingen. U vindt er informatie over de onderbouw en bovenbouw, de leerwegen in het vmbo en de varianten, profielen en vakkenpakketten, de organisatie van het onderwijs en doorstroommogelijkheden. In de bijlagen van het boekje staat een samenvatting van de verkenningsbijeenkomst d.d. 30 oktober 2017 waarin input werd verzameld vanuit het vmbo voor de ontwikkelgroepen van curriculum.nu.