ZOEKEN:

Nieuws

Nieuw vmbo: Goed gekozen!

8 maart 2018
Nieuw vmbo: Goed gekozen!

In het schooljaar 2016-2017 is op de meeste vmbo-scholen Nieuw VMBO ingevoerd. Het Nieuw VMBO bevat een aantal ingrijpende wijzigingen ten opzichte van de oude situatie. Een belangrijke verandering betreft de introductie van beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen kunnen vier beroepsgerichte keuzevakken kiezen, al dan niet binnen hun profiel. Daarnaast moeten scholen leerlingen beter voorbereiden op hun loopbaan en wordt er ook meer waarde toegekend aan de relaties met werkveld en vervolgonderwijs.

Zo’n zestig pilotscholen zijn al langer, ongeveer twee jaar, bezig met Nieuw VMBO. De overige scholen konden zich voorbereiden door bij pilotscholen langs te gaan, en speciale bijeenkomsten te bezoeken, waaronder werkateliers.

In deze uitgave staan vooral de ervaringen van de scholen centraal. Hoe ga je om met een verandering, waar je als school wel bij betrokken bent, die je mogelijk ook wenselijk vindt, maar waartoe het ministerie van OCW uiteindelijk heeft besloten? Hoe krijg

je docenten daarin mee? Hoe organiseer je het geheel: roosteren, nieuwe vakken, bijscholing, maar ook hoe versterk je de relaties met de omgeving en bereid je de leerlingen voor op hun loopbaan?